Політика конфіденційності

Загальні положення

Визначення:

Сайт – інтернет-ресурс, який має адресу в мережі Інтернет http://avl-glass.com.ua/

Відвідувач сайту – приватна особа, що відвідала сторінки Сайту або, скористався одним із сервісів, що надаються в рамках Сайту.

Угода регулює порядок використання ресурсів, сервісів і можливостей Сайту.

Дане Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту, Відвідувач погоджується зі змістом даного Угоди.

Використання інформації, розміщеної на Сайті, регулюється нормами чинного законодавства України.

Під час кожного використання Сайту, Відвідувач погоджується з умовами даного Угоди в редакції, чинній на момент її фактичного використання.

Угода може бути змінено та / або доповнено адміністратором сайту (далі по тексту Адміністратор) в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Дане Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Правил користування розташовується в мережі Інтернет за адресою: http://avl-glass.com.ua/. Продовження використання Сайту Відвідувачем після внесення Адміністратором змін і / або доповнень в даний Угода означає прийняття і згоду Відвідувачем з такими змінами та / або доповненнями.

Адміністратор рекомендує Відвідувачу регулярно перевіряти умови даного Угоди на предмет його зміни і / або доповнення.

Умови використання Сайту

Переглядати Сайт, отримувати доступ до його вмісту, залишати відгуки, коментарі мають право як зареєстровані (мають обліковий запис / особистий кабінет), так і незареєстровані відвідувачі сайту. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про Відвідувачі і даних авторизації (логін, пароль).

У деяких випадках Адміністратор може запросити Відвідувача заповнити реєстраційну форму або надати персональну інформацію. Надана інформація використовується при обробці замовлення в Інтернет-магазині, для надання Відвідувачу доступу до спеціальної інформації, в маркетингових цілях.

Персональна інформація надається на підставі добровільного волевиявлення Відвідувача, і Адміністратор не вимагає заповнення реєстраційної форми або надання персональної інформації для перегляду Сайту, отримання доступу до його змісту, можливості залишати відгуки, коментарі на Сайті.

Кожен Відвідувач підтверджує свою згоду отримувати на адресу електронної пошти, зазначеної при заповненні реєстраційної форми на Сайті або при фактичному використанні Сайту, повідомлення, а також безстрокове згоду на отримання комерційних, рекламних, інших пропозицій від Адміністратора (про новинки продукції, акціях та інше).

Під час використання Відвідувачем Сайту Адміністратор здійснює збір і обробку даних, а саме: даних, що надаються Відвідувачем, як при заповненні реєстраційних форм Сайту, так і в процесі використання Сайту, файли cookie, ір-адреси, параметри і настройки інтернет-браузерів.

Відвідувач не має права передавати свої логін і пароль доступу до облікового запису (особистого профілю) третім особам і несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання. Відвідувач, який він використовує апаратно-програмному забезпеченні може дозволити зберігання логіна і пароля (з використанням файлів cookies для подальшої автоматичної авторизації на Сайті).

Якщо Відвідувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються досконалими відповідним Відвідувачем.

Персональні дані

Подання персональних даних при заповненні реєстраційної форми на Сайті, а також розміщених Відвідувачем добровільно на Сайті в ході використання Сайту, регулюється відповідно до законодавства України про захист персональних даних.

Для того щоб зробити замовлення товарів, брати участь в акціях, дослідженнях чи іншим чином взаємодіяти з Адміністратором, Відвідувач повинен уважно ознайомитися з правами та обов'язками щодо обробки персональних даних, зазначені в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», уважно ознайомитися з даними Угодою та прийняти його умови.

Персональні дані Відвідувача зберігаються в базі персональних даних є власністю Адміністратора сайту.

Відвідувач своєю згодою з цим Угодою, свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з даними Угодою, буде його дотримуватися, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх включення в базу персональних даних адміністратора обробку, внесень змін, доповнень Адміністратором будь-яким незаборонених чинним законодавством України способом в т ом числі, але не обмежуючись з метою виконання вимог законодавства України щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку, маркетингу, проведення акцій, підготовки статистичної інформації.

Персональні дані Відвідувача зберігаються в базі персональних даних адміністратора до їх відкликання за письмовою вимогою Відвідувача. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних, Адміністратор має право обмежити Відвідувача в користуванні деякими ресурсами, серверами і можливостями Сайту.

Поширення наданої Відвідувачем інформації здійснюється відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством України випадках.

Покупець підтверджує свою згоду на обробку, внесення змін, доповнень до його персональні дані без його письмового попередження Адміністратором.

Місцезнаходження бази персональних даних адміністратора в якій містяться персональні дані Відвідувача - місце проживання Адміністратора.

Адміністратор має право здійснювати обробку персональних даних Відвідувача як самостійно, так і шляхом доручення обробки персональних даних третім особам на підставі письмового договору з умовою збереження конфіденційності.

Політика конфіденційності

Відвідувач визнає і погоджується з тим, що зміст Сайту - об'єкт інтелектуальної власності, включаючи знаки для товарів і послуг, тексти, описи, характеристики, відео, зображення товарів, загальний стиль і спосіб подачі даного змісту, які зареєстровані в установленому порядку та належать їх законних власників.

Опублікування, відтворення, поширення, створення похідних продуктів, переміщення або продаж будь-якої інформації отриманої з матеріалів Сайту, а також вчинення дій, що створюють загрозу порушення прав інтелектуальний власності їх законних власників без їх письмової згоди заборонено, в іншому випадку Відвідувач несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Адміністратор не контролює зміст сайтів, посилання, які розміщені на Сайті, відповідно, не може нести відповідальність за зміст таких сайтів, а також і за розміщення на них посилання.

Адміністратор залишає за собою право в будь-який час видалити будь-яке посилання або обслуговуючу її програму. Адміністратор не надає будь-яких гарантій щодо компаній або їх продукції, на які є посилання на Сайті. Вирішивши скористатися розміщеними на даному Сайті посиланнями на сайти сторонніх компаній, Відвідувач робить це на свій страх і ризик.

Обмеження відповідальності

Використання ресурсів, сервісів, можливостей Сайту надаються в якості послуг для Відвідувачів і тільки в інформаційних цілях.  

Відвідувач приймає вміст Сайту в тому вигляді, в якому надається Адміністратором без будь-яких гарантій, в тому числі гарантій щодо ринкових якостей, непорушення прав інтелектуальної власності або придатності до використання в тих чи інших цілях. Зміст Сайту носить виключно інформаційний характер, і не може бути використано ні в яких інших цілях і його використання здійснюється на власний ризик Відвідувача.

Використання будь-якої інформації, завантаженої за допомогою використання Сайту, здійснюється на розсуд і власних ризик Відвідувача, і виключно Відвідувач несе повну відповідальність за будь-які пошкодження його комп'ютерної системи або інших пристроїв або втрату даних, спричинену завантаженням будь-якої інформації з сайту.

Адміністратор не несе відповідальності за реальні збитки та упущену вигоду під час використання Сайту, в разі втрати даних або інших негативних наслідків, що виникають в результаті або у поєднанні з використанням Сайту, документації, надання або відмови від надання послуг або інформації, доступної на Сайті.

Адміністратор не гарантує точність або повноту інформації: тексту, зображень, посилань або інших компонентів, що містяться на Сайті.

Адміністратор залишає за собою право змінювати або видаляти тимчасово або остаточно Сайт (або його будь-яку частину) з попереднім повідомленням або без нього. Адміністратор може в будь-який час і без попереднього повідомлення виконувати зміни Сайту або представлених на ньому товарів. Адміністратор не бере на себе ніяких зобов'язань щодо поновлення Сайту.

Права Відвідувача і Адміністратора

Відвідувач самостійно несе відповідальність за розміщену інформацію: відгуки, коментарі, онлайн-спілкування, а також за наслідки такого розміщення та опублікування на Сайті.

Якщо Адміністратор виявить очевидне підтвердження порушення прав інтелектуальної власності Відвідувачем, то залишає за собою право видаляти дану інформацію по власний розсуд і без попереднього попередження, а в разі повторного порушення заблокувати обліковий запис (особистий кабінет) зареєстрованого Відвідувача.

Адміністратор не претендує на будь-які матеріали відправлені, розміщені, передані, доступні або відображаються на / або за допомогою Сайту, включаючи, але не обмежуючись, даними, текстовою інформацією, зображеннями, звуками, відеозаписами, малюнками або описами, розміщеними на Сайті, і цей матеріал не підлягає компенсації. Адміністратор не гарантує розміщення або використання будь-яких відправлених матеріалів Відвідувачем. Будь-які матеріали, інформація, повідомлення, що передаються або розміщуються Відвідувачем на Сайті, не будуть вважатися конфіденційними або володіють захистом авторським правом, законодавством про знаки для товарів і послуг, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.

Відвідувач підтверджує, що Адміністратор має право на свій розсуд рецензувати або попередньо переглядати розміщену Відвідувачем інформацію. Адміністратор має право на власний розсуд видаляти розміщену Відвідувачем інформацію з Сайту.

Адміністратор Сайту докладає всіх зусиль, щоб забезпечити безперебійну роботу Сайту, додаткових ресурсів розміщених на ньому, проте не несе відповідальності за повну або часткову втрату будь-якої інформації, що була розміщена на Сайті, в тому числі за недостатню якість або швидкість надання послуг з розміщення , відтворення і демонстрації інформації на Сайті.

Відвідувач розуміє і погоджується, з тим, що, розміщуючи на свій ризик певну інформацію під своїм обліковим записом (особистий кабінет) на Сайті або без неї, така інформація буде в повному обсязі доступна для будь-якого користувача сайту в мережі Інтернет, без будь яких обмежень, за винятком обмежень, введених Адміністратором сайту.

Відвідувач в повній мірі усвідомлює і підтверджує, що Адміністратор сайту не несе відповідальності за реальні збитки, включаючи крім іншого, упущену вигоду, що виникають внаслідок:

 • використання або неможливості використання Сайту;
 • несанкціонованого доступу до облікового запису (особистого профілю) зареєстрованого відвідувача третіми особами;
 • заяв, коментар третіх осіб на Сайті;
 • видалення Адміністратором інформації зареєстрованих відвідувачів, в тому числі блокування облікового запису (особистого кабінету) зареєстрованого відвідувача;
 • інших випадків, що мають відношення до використання Сайту;
 • повну або часткову втрату матеріалів, коментарів і будь-якої іншої інформації через збої в роботі Сайту;
 • некоректне відображення сторінок Сайту з браузерів Відвідувача.

Вирішення суперечок

У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між сторонами Угоди обов'язковою умовою перед зверненням до суду є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).

Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника про результати розгляду претензії.

У разі неможливого вирішення спору в добровільному порядку будь-яка зі сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, наданих чинним законодавством України.

Публічна оферта

(Купівля-продаж товарів)

Основні поняття:

Інтернет-магазин AVL –інтернет-магазин, розташований в мережі інтернет за адресою http://avl-glass.com.ua/.

Інтернет-магазин – це сайт, де представлені Товари, пропоновані Продавцем для придбання, а також умови як оформити замовлення, оплати, доставки, гарантії повернення Товарів Покупцям.

Відвідувач сайту – приватна особа, що відвідала сторінки Сайту або, скористався одним із сервісів, що надаються в рамках Сайту, без попередньої реєстрації та авторизації на Сайті або з реєстрацією на Сайті.

Користувач – фізична особа, відвідувач Сайту, який має намір придбати представлений на Сайті Товар.

Покупець – Користувач, який сформував Персональну сторінку облікового запису на сайті (Особистий кабінет) і розмістив Замовлення з метою придбання Товару або заповнив реєстраційну форму і розмістив Замовлення з метою придбання Товару.

Продавець – фізична особа-підприємець Смочко Юрій Юрійович, який діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань № 2 324 175 0000 017969 від 11.06.2013 р.

Товар – сонцезахисні окуляри, оправи та аксесуари до них, представлені до продажу на Сайті Продавця.

Замовлення – належним чином оформлений запит Покупця на придбання і доставку за вказаною Покупцем адресою Товарів, обраних на Сайті.

Загальні положення

Продавець здійснює продаж Товарів через Сайт.

Замовляючи Товари через Сайт, Користувач погоджується з умовами продажу Товарів, викладеними в цій публічній оферті. У разі незгоди з умовами продажу товарів Користувач зобов'язаний негайно припинити використання сервісу і покинути Сайт.

Ці умови продажу Товарів, а також інформація про товар, представлена ​​на Сайті, є офертою відповідно до ст. 633 і ст.634 Цивільного кодексу України (далі Публічна оферта, Оферта).

Ці умови продажу Товарів можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку без повідомлення Покупця. Нова редакція умов продажу Товарів вступає в силу з моменту їх опублікування на Сайті, якщо не буде передбачено інше. Покупець самостійно несе відповідальність за перевірку наявності змін умов продажу Товарів. 

Оферта вважається прийнятою (акцепт) Покупцем з моменту активації Відвідувачем галочок «Я приймаю умови Угоди і Публічної оферти», «Оформити замовлення» і відправки підтвердження прийняття Замовлення Продавцем (№ Замовлення «Замовлення оформлене») (далі – купівля –продаж Товару).  

Місце укладення купівлі-продажу Товарів вважається місце проживання Продавця.

Предмет згоди

Предметом Пропоновані можливості є надання можливості Відвідувачам сайту купувати Товари, представлені в каталозі Інтернет-магазину.

Оферта поширюється на всі види Товарів і послуг, представлених на Сайті, поки такі пропозиції з описом присутні в каталозі Інтернет-магазину.

Замовлення (прийняття (акцепт) Оферти)

В інтернет-магазині можливі наступні способи оформлення Замовлення:

 • Оформлення Замовлення по телефону (понеділок-п'ятниця з 09:00 до 18:00; субота-неділя з 10:00 до 14:00);
 • За допомогою онлайн консультації (понеділок-п'ятниця з 09:00 до 18:00);
 • За допомогою авторизації через Facebook на Сайті як Покупця

Реєстрація,авторизація   в якості Покупця на Сайті є безкоштовною і добровільною.

Реєстрація на сайті може здійснюватися шляхом авторизації через соціальні мережі, але для придбання товару необхідно внести додатково свій контактний номер телефону, а також адресу електронної пошти.

Реєстрація Покупця на сайті здійснюється в момент оформлення замовлення, шляхом заповнення всіх полів реєстраційної форми, і прийняттям умов «Правил користування » і «Публічної оферти », для формування Персональної сторінки облікового запису Користувача, включаючи унікальні для кожного Покупця логін і пароль доступу (комбінації латинських букв і цифр) до свого Особистого кабінету, активувати кнопку «Оформити замовлення ».

Покупець не має права передавати свої логін і пароль доступу до Особистого кабінету третім особам і несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання.

За допомогою заповнення реєстраційної форми в якості Користувача Сайту:

 • заповнити всі поля реєстраційної форми, прочитати і прийняти умови Угоди і Публічної оферти, активувати галочку «Я приймаю умови Угоди і Публічної оферти», активувати кнопку «Оформити замовлення».

Факт активації Відвідувачем галочки «Я приймаю умови Угоди і Публічної оферти » і галочки «Оформити замовлення » свідчить про прочитання, розуміння і прийняття Відвідувачем всіх їх умов продажу Товарів і прийняттям оферти на покупку Товару. 

Після оформлення Замовлення на Сайті Покупцеві надається інформація про номер Замовлення, передбачувану дату доставки шляхом надсилання електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем при реєстрації, або по телефону. Менеджер, який обслуговує дане Замовлення, уточнює деталі Замовлення, погоджує дату доставки, яка залежить від наявності замовлених Товарів на складі Продавця і часу, необхідного для обробки і доставки Замовлення.

Очікувана дата передачі Замовлення в Службу доставки повідомляється Покупцю менеджером, обслуговуючим Замовлення, по електронній пошті або при контрольному дзвінку Покупцеві. 

Дата передачі Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку в разі наявності об'єктивних, на думку Продавця, причин.

Оплата товару

Ціна Товару вказується в гривнях.

Сума Замовлення складається з вартості замовлених Товарів.

Термін оплати Товару з моменту активації кнопки «Оформити замовлення» становить 2 (два) банківських дня в іншому випадку Оферта вважається не прийнятим.

Ціна Товару вказується на Сайті. Що стосується неправильного вказівки ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення по виправленої ціною або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем дане Замовлення вважається анульованим.

Ціна Товару на Сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

Оплата Товару здійснюється одним з нижче вказаних способів:

 • Готівкою при доставці кур'єром за адресою;
 • Банківської платіжною карткою на сайті http://avl-glass.com.ua/;
 • післяплатою в відділеннях «Нової пошти». Покупець самостійно оплачує відсоток за послуги післяплати.

Продавець має право надавати знижки на Товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок і умови нарахування вказані на Сайті і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

Покупець зобов'язується ознайомитися з усією інформацією, що стосується оплати Товарів. Покупець визнає і погоджується, що Продавець не несе відповідальності в разі, якщо це зобов'язання не було виконано Покупцем.

Доставка замовлення

Товар доставляється поштовим оператором у вигляді поштового відправлення з післяплатою, доставка службою перевезення, самовивіз. Способи, а також терміни доставки Товарів вказані в даному документі.

Конкретні терміни доставки можуть бути узгоджені з менеджером, який обслуговує Замовлення при підтвердженні Замовлення.

Територія доставки Товарів, представлених на Сайті, обмежена межами України. Доставка Товарів здійснюється на території України за винятком міст: Донецьк, Луганськ, Горлівка.

Затримки в доставці можливі зважаючи на непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця.  

При доставці Замовлення вручається Покупцеві або третій особі, зазначеному в замовленні в якості одержувача (далі Покупець і третя особа іменуються «Одержувач»). При неможливості отримання Замовлення, сплаченого за допомогою готівкового розрахунку, зазначеними вище особами, Замовлення може бути вручений особі, якій може надати відомості про замовленні (номер відправлення і / або ПІБ отримувача), а також оплатити вартість Замовлення в повному обсязі особі, яка здійснює доставку Замовлення.

Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передачі йому Замовлення і проставлення Одержувачем Замовлення підписи в документах, що підтверджують доставку Замовлення.

Доставка Товару в відділення служби перевезень, яке вказано Покупцем, здійснюється за рахунок Продавця. Повернення товару належної якості і повторна відправка іншого Товару на замовлення Покупця оплачується за рахунок самого Покупця згідно з тарифами служби перевезень.

Обов'язок Продавця передати Товар Покупцю вважається виконаним в момент отримання Покупцем відправлення, який визначається відповідно до діючих правил поштового зв'язку, відділеннями служби перевезень.

Порядок доставки та розкриття відправлень, що містять Товар, визначається діючими правилами поштового зв'язку, відділеннями служби перевезень.

При прийнятті Замовлення від кур'єра, Одержувач зобов'язаний оглянути доставлений Товар і перевірити його на відповідність заявленій якості, асортименту та комплектності Товару  і цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленому Товару, Одержувач розписується в «Бланке доставки замовлень» і оплачує Замовлення. Підпис в постачальних документах свідчить про те, що претензій до Товару отримувача не заявлено і Продавець повністю і належним чином виконав свій обов'язок щодо передачі Товару. 

Уточнити дату, час і при необхідності маршрут доставки, можна у менеджера, який зв'язується з Покупцем для підтвердження Замовлення.

Користувач розуміє і погоджується з тим, що здійснення повторної доставки при бажанні Покупця - це окрема послуга, яка не є невід'ємною частиною придбаного Покупцем Товару, виконання якої закінчується в момент отримання Одержувачем Товару і здійснення платежу за нього. Претензії до якості придбаного Товару, що виникли після отримання та оплати Товару, розглядаються відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» та гарантійними зобов'язаннями Продавця.

У зв'язку з цим придбання Товару з доставкою, не дає Покупцеві право вимоги доставки придбаного Товару з метою гарантійного обслуговування або заміни, не дає можливості здійснювати гарантійне обслуговування або заміну Товару виїхавши до Покупця і не має на увазі можливість повернення вартості повторної доставки Товару у випадках, коли покупець має право на повернення грошей за Товар як такої, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів »

Продавець повинен доставити Покупцеві Товар протягом обвинуваченого терміну, але не пізніше тридцяти днів з моменту отримання акцепту Покупця на купівлю-продаж Товару.

Повернення товару та грошових коштів

Повернення Товару здійснюється відповідно до «Умов повернення», зазначеними в даному документі.

Повернення Товару належної якості:

Покупець має право відмовитися від отриманого Товару та розірвати Договір купівлі-продажу протягом 14 календарних днів з дня отримання Товару.

Повернення Товару належної якості можливий у випадку, якщо Товар не використовувався збережено його товарний вигляд, якщо він знаходиться в первісному вигляді без пошкоджень і з усіма комплектуючими, а також збережений розрахунковий документ, виданий Покупцеві разом з проданим Товаром.

Покупець може вимагати заміни Товару на аналогічний, з числа наявного у Продавця Товару.

Якщо на момент звернення Покупця аналогічний Товар відсутній у продажу у Продавця, Покупець має право відмовитися від виконання цього договору купівлі-продажу і чи придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або вимагати повернення сплаченої за вказаний Товар грошової суми, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж.

Повернення грошових коштів вартості Товару здійснюється виключно особі, зазначеній в замовленні на Товар, за умови надання такою особою копії його (її) паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та товарного чека про оплату Товару, за який повертаються кошти. У разі, якщо Покупець в замовленні вказав невірні дані, або не надав для повернення грошових коштів всі документи, перераховані вище, Продавець залишає за собою право відмовити такому Покупцеві в поверненні коштів.

Повернення Товару неналежної якості:

Якщо Покупцеві був переданий Товар неналежної якості та інше не було заздалегідь обумовлено Продавцем, Покупець має право скористатися положеннями ст. 8 «Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості» Закону України «Про захист прав споживачів».

Елементи дизайну Товару або його оформлення від заявлених в описі на Сайті можуть відрізнятися при доставці Товару, тому зовнішній вигляд і комплектність Товару, а також комплектність усього Замовлення повинні бути перевірені Одержувачем в момент доставки Товару.

Після отримання Замовлення Покупцем претензії до зовнішніх дефектів Товару, його кількості, комплектності та товарного вигляду не приймаються.

Перед початком експлуатації Товару Покупець зобов'язаний уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником / Продавцем документації на Товар, а в разі необхідності – звернутися за роз'ясненнями до Продавця.

Якщо Покупцеві був переданий Товар неналежної якості, Покупець має право за своїм вибором вимагати від Продавця розірвання договору купівлі-продажу та повернення сплаченої за Товар грошової суми або заміни Товару на такий же товар або на аналогічний, з числа представленого у Продавця товару. 

Вимоги Покупця розглядаються після пред'явлення товарного чека, а щодо Товарів, на які встановлено гарантійний строк – документа з позначкою про дату продажу.

Вимоги про повернення сплаченої за Товар грошової суми підлягають задоволенню протягом 30 днів з дня пред'явлення відповідної вимоги (п. 4 ст. 12 Закону України «Про захист прав споживачів»).

Повертається Товар, з усіма комплектуючими повинен бути висланий Покупцем поштою по обумовленому з Продавцем адресою або переданий кур'єру відповідно до п. 6.8, з вкладенням наступних документів: власноруч заповнену заяву про повернення товару.

Товар (належного і неналежного якості) може бути повернутий кур'єру під час викупу наступного замовлення, за умови, що річ, яка підлягає поверненню була викуплена не раніше ніж 60 днів до поточної дати. Після оформлення повернення, Покупець отримує від кур'єрської служби смс-повідомлення, яке містить в тексті посилання на електронну квитанцію про повернення.

Повернення грошових коштів здійснюється за допомогою повернення вартості оплаченого Товару поштовим або банківським переказом. Спосіб повинен бути зазначений у відповідному полі заяви на повернення Товару.

Умови гарантії

На сонцезахисні окуляри надається гарантія протягом 14 днів.

Гарантія на окуляри не надається в разі пошкодження очок і проблем, які виникли в результаті:

 

 • недбалого використання;
 • недотримання правил користування;
 • самостійної заміни частини оправи, лінз або ремонту;
 • фізичного зносу при дотриманні правил користування окулярами, після закінчення терміну гарантії.

 

Продавець не відповідає за недоліки Товару, якщо вони виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб, або непереборної сили.

Відповідальність

Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних в Інтернет-магазині.

Конфіденційність і захист інформації

Відвідувач добровільно надає свій номер мобільного телефону, вказаний ним при реєстрації, та погоджується приймати на цей номер телефону розсилки рекламного та інформаційного характеру, що містять інформацію про знижки, майбутніх і діючих акціях та інших заходах Продавця, про передачу замовлення в доставку, а також іншу інформацію , безпосередньо пов'язану з виконанням зобов'язань Покупцем в рамках Публічної оферти.  

Для відмови від прийому таких SMS або Viber-повідомлень Покупець зобов'язаний звернутися до менеджера Сайту за допомогою онлайн повідомлень або по телефону, вказаному на сайті http://avl-glass.com.ua.

Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовлення і етапах його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.

Відвідувач, який здійснює реєстрацію на Сайті, гарантує, що досяг 18-річного віку на дату проведення реєстрації. Відвідувачу, яка не досягла необхідного віку, заборонено реєструватися на Сайті. У разі порушення умов цього пункту, Продавець не несе відповідальності, а відповідальність за порушення умов даного пункту покладається на батьків або інших законних представників (усиновителів, опікунів, піклувальників) Відвідувача, який не досяг необхідного віку.

Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Відвідувачем при реєстрації.

Приймаючи умови Угоди користувача і Публічної оферти і натисканням кнопки «Оформити замовлення» шляхом реєстрації на Сайті, Відвідувач підтверджує свою згоду на збір, використання і обробку Продавцем його персональних даних, наданих їм. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

Збір, використання і обробка персональних даних Відвідувача / Користувача здійснюється Продавцем з метою надання користувачам послуг, в тому числі, з метою отримання Користувачем реклами, а також з метою реалізації цивільно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин в сфері обробки даних, відносин у сфері статистики, досліджень, аналізу та перевірки даних для підтримки та поліпшення Сайту, а також розробки нових послуг і розділів Сайту.  

Розкриття наданої Користувачем інформації може бути вироблено лише відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством України випадках.  

Приєднанням до даній Угоді Покупець надає свою згоду на те, що вся вищевказана інформація, включаючи будь-яку іншу інформацію, розміщену / залишену / опубліковану Користувачем на Сайті, крім логіна і пароля від Особистого кабінету, а також особистих повідомлень Покупця, може бути доступна для перегляду всім іншим Відвідувачам / Користувачам / Покупцям Сайту, на розсуд Продавця.

Покупець підтверджує свою згоду на поширення, знищення та зміна / оновлення його персональних даних без його письмового попередження Продавцем.  

Продавець має право використовувати технологію «Cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

Продавець отримує інформацію про ip-адресу відвідувача Сайту http://avl-glass.com.ua/. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача.

Продавець має право здійснювати записи телефонних розмов з Користувачем / Покупцем. При цьому Продавець зобов'язується запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, і / або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України від 02.10.1992 року № 2657-XII «Про інформацію ».

Додаткові умови

Покупець отримує оферту в формі, яка унеможливлює зміну змісту.

Договір набуває чинності з моменту акцепту Публічної оферти і діє до повного виконання обов'язків Сторонами.

Продавець має право переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.

Інтернет-магазин і надаються сервіси можуть тимчасово частково або повністю бути недоступними через проведення профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без такого.

До відносин між Покупцем і Продавцем застосовуються положення законодавства України.

У разі виникнення питань і претензій з боку Покупця він повинен звернутися до Продавця по телефону або іншим доступним способом. Все виникає суперечки Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів, при не досягненні угоди, спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

Визнання судом недійсності будь-якого положення цієї Публічної оферти не тягне за собою недійсність інших положень.